ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

0Shares

9/6/17

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Μεσσήνης το υπ’ αρ. Δ23/1271/91/23-5-2017 Αίτημα Διατάκτη από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Απευθύνεται στην Δνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, Τμ.Α΄με το οποίο δεσμεύεται πίστωση 107.413,07 ευρώ, προκειμένου να μεταβιβασθεί στο Δήμο Μεσσήνης.

Σκοπός η αντικατάσταση οικοσκευής πλημμυρόπληκτων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016. Επομένως, η πληρωμή των 42 πλημμυροπαθών δικαιούχων θα γίνει εντός των προσεχών ημερών.

0Shares

Αφήστε μια απάντηση