Διαδικασία ένταξης δικαιούχων ΚΕΑ στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Uncategorized
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

14/5/17

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Δ23/οικ.17108/875/2017(ΦΕΚ1474/Β/28-4-2017Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(ΤΕΒΑ/FEED)».

Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ούσα να δηλώσει ότι επιθυμεί τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη στην φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ. Μόλις ο χρήστης επιλέξει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο ΤΕΒΑ, πρέπει να επιλέξει και τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής από το οποίο επιθυμεί να εξυπηρετείται(όπου αυτά είναι διαθέσιμα), από τη σχετική λίστα επιλογών ανάλογα με τον Δήμο κατοικίας του νοικοκυριού.

Για τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τον δικαιούχο με τους κωδικούς του TAXISNET.

Διαβάστε επίσης:

  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση